Olet täällä

Tietoa kaupungista

Pohjoisten kaupunginosien aluetoimikunta eli Gerbyn aluetoimikunta

Kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen Pohjoisten kaupunginosien aluetoimikunnan, josta voidaan käyttää myös nimeä Gerbyn aluetoimikunta. Siihen kuuluvat Gerbyn - Vestervikin - Isolahden - Pukinjärven ja lähiympäristön alueet. Toimikuntaan nimetään kahdeksan (8) toiminta-alueella asuvaa jäsentä. Jäsenistä kaksi asetetaan koulujen edustajista, kaksi alueen asukasyhdistysten, yksi seurakuntien, yksi Setlementin, yksi nuorison ja yksi yhdyskuntatyöryhmän esittämistä henkilöistä. Jäsenille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Aluetoimikunta nimeää itselleen sihteerin.
puheenjohtaja Mauri Öljymäki
varapuheenjohtaja Fredrik Sundell
esittelijä Christina Knookala
pöytäkirjanpitäjä Christel Lax
  Pohjoisten kaupunginosien aluetoimikunnan pöytäkirjat
kausi 1.6.2017 - 31.5.2019
jäsenet / varajäsenet 8 / 8
kaupunginhallituksen päätös KH 18.9.2017 § 366
elin jäsenet / varajäsenet
Gerbyn koulu Fredrik Sundell / Mathias Smeds
Länsimetsän koulu Nina Peltomäki / Jaana Paakkunainen-Paalanen
Gerby-Västervik kotiseutuyhdistys Eva Simons / Marcus Hellman
Isolahti seura Airenne Britta / Jarmo Mäkynen
Suomen- ja ruotsinkielinen seurakunta Mauri Öljymäki / Lax Christel
Vaasan Setlementtiyhdistys Ekberg Camilla / Kyrönlahti-Granberg Pauliina
Yhdyskuntatyöryhmä Strandvall Britt-Mari / Kathy Guss
Nuorisotilat Ove Wiklund / Lukas Nyberg
nuorisovaltuuston edustaja 2017 - 2018 Altti Vistilä